Nguyễn Thông

Vĩnh Phúc |

Điểm 10 cho thái độ chăm sóc khách hàng của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và giới thiệu cho bạn bè sử dụng sản phẩm của các bạn.